top of page

יום ספורט

מערכת הגברה תלווה את האירוע בשירים ברקע ומוזיקת קישור לפעילות.

המשתתפים יחולקו לקבוצות ויתחרו בין התחנות השונות!

תנועה, מוזיקה ופעילות

דראמס אלייב    

הולה הופ

ZUMBA

BREAKDANCS

תיפוף על פחים וגוף

מתקנים ואתגר

משחקי רשת ונופש פעיל

קיר טיפוס הידראולי 

קיר טיפוס קומנדו 

כדור ספרטני 

כדורגל אנושי 

מחבטי בדמינטון

נופש פעיל

כדורעף

מתחם גיבוש

 מעבר ארגזים

 מעבר בחבל

 מנוף אנושי

 גולה בגליל

 פיצוח כספת

לסיום היום המדהים – הפעלה וקצב  של כל המשתתפים יחדיו!!

bottom of page