top of page

פארק חבלים

פעילות אתגרית ומהנה שמותאמת לכל טווח הגילאים!

גשר הימלאיה - חבל תחתון משמש כחבל הליכה וחבל עליון מתוח בגובה הכתפיים המשמש לאחיזת הידיים.

 

מעבר חבלים מורכב - מסלול המחולק למקטעים בעלי אופי שונה אחד מהשני,

בכל מקטע המשתתף צריך להתמודד עם קושי פיזי וטכני אחר ולפתור את בעיית המעבר ממקטע למקטע.

 

אומגה נמוכה - אומגה של פעם!  

המשתתף תלוי בעזרת ידיו בלבד ואוחז בידית המחוברת לגלגלת.

 

אומגה גבוהה - אומגה גבוהה המיועדת לאמיצים!

 

סולם ענקים -  סולם אתגרי לטיפוס.

bottom of page